ÜYE GİRİŞİSİTE İÇİ ARAMA

İş Ortaklarımız

İstatistik Verileri

Mavi BayrakTESİSLER

Çevre DostuOTELLER

Fuarlar

Önemli Telefonlar

Hava DurumuBUGÜN


Şehir : Antalya
Sıcaklık :24° C
açık

Para Piyasaları

Euro : 3.9229 TL.
Dolar : 3.5116 TL.
GBP : 4.4771 TL.
Nok : 0.41597 TL.

Eposta Bülteni

Yeniliklerden haberdar olmak için lütfen
bültenimize üye olunuz...

Kuşbakışı Tesislerimiz

Önemli Linkler
2016 SU SPORLARI İHALE DUYURUSU
Yazdır

 

29.01.2016 tarihinde gerçekleşecek 2016 yılı Su Üstü Sporları İhalesi için  hazırlanacak  evraklar:

 

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLERDEN;

 

5.1 - Yasal yerleşim sahibi olduklarını gösterir belge,

5.2 - Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve / veya vergi kimlik numarasını bildirmeleri, (İlgisine göre nüfus cüzdanı veya vergi kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti)

5.3 - 5174 sayılı kanun gereğince Deniz Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı  olduğunu gösterir belge,

5.4 - 2015 yılında  ilgilisi adına düzenlenmiş Deniz Turizmi Aracı İşletmesi Belgesi aslı ve kopyası,

5.5 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5.6 - Gerçek kişilerden tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi,

5.7 - Geçici teminat yatırıldığına ilişkin belge,

5.8 - Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Borcu Yoktur yazısı.

 

TÜZEL KİŞİLERDEN; 

 

5.9 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi,

5.10 - 5174 sayılı kanun gereğince Deniz Ticaret Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı  olduğunu gösterir belge,

5.11 - 2015 yılında ilgilisi adına düzenlenmiş Deniz Turizmi Aracı İşletmesi Belgesi aslı ve kopyası,

5.12 - İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5.13 - Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

5.14 - Tüzel kişilerden tebligat için adres beyanı ve telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi,

5.15 - Geçici teminat yatırıldığına ilişkin belge,

5.16- Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Borcu Yoktur yazısı.

 

 İlgili Dökümanlar