ÜYE GİRİŞİSİTE İÇİ ARAMA

İş Ortaklarımız

İstatistik Verileri

Mavi BayrakTESİSLER

Çevre DostuOTELLER

Fuarlar

Önemli Telefonlar

Hava DurumuBUGÜN


Şehir : Antalya
Sıcaklık :24° C
açık

Para Piyasaları

Euro : 3.9229 TL.
Dolar : 3.5116 TL.
GBP : 4.4771 TL.
Nok : 0.41597 TL.

Eposta Bülteni

Yeniliklerden haberdar olmak için lütfen
bültenimize üye olunuz...

Kuşbakışı Tesislerimiz

Önemli Linkler
(02-06-2015)
TURİZM SEKTÖRÜ HÜKÜMETE SORUNLARINI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ İLETTİ


 

 

Başbakan Ahmet Davutoğlu ile ekonomi kurmaylarının katıldığı TOBB’un 8. Sektörel Ekonomi Şurası’nda 60 sektör meclisinin, sektörlerinde tespit ettikleri sorunlar ve bunlar için öngördükleri çözüm önerileri tartışıldı.

Toplantıda, Seyahat Acentaları Meclisi ve Türkiye Turizm Meclisi adına, sektörde öne çıkan sorunları ve çözüm önerilerini içeren metinler Başbakan Ahmet Davutoğlu’na iletildi. Seyahat acentelerinin sorunları arasında “Seyahat Acentaları Birliği Kanunu, paket turlar, rehberler ve kaçak tur satışları ön plana çıkarken, Türkiye Turizm Meclisi’nin verdiği metinde ecrimisil, tahsisler, tahsis kanunu ve iş kanunu gibi konulardaki sorunlar ve çözüm önerileri yer aldı.

İşte Türkiye Seyahat Acentaları Meclisi ve Türkiye Turizm Meclisi’nin Başbakan Davutoğlu’na ilettiği sorunlar ve çözüm önerileri listesi:

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI MECLİSİ

SORUN 1

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nda tur operatörlüğü tanımı ile kuruluş ve işleyişine ilişkin düzenleme bulunmaması

Açıklama

Hızla gelişen turizm sektörüne paralel olarak seyahat acentacılığı faaliyeti de gelişmiştir. Son yıl­larda 15 milyon vatandaşın yurt içi ve yurt dışı turizm aktivitelerine katıldığı dikkate alındığında, tur operatörlüğü yapan seyahat acentalarının yaptıkları işin niteliğine uygun yetki ve sorumluluklarının Kanun’da tanımlanmamış olması, hizmet veren ve hizmet alan açısından sorunların yaşanmasına neden olmaktadır.Çözüm Önerisi 

1618 sayılı Kanunu’nda tur operatörlüğü tanımlanarak bu hizmeti verecek işletmele­rin yaptığı işin kapasitesine göre sigorta – teminat vb. gibi konularda mevzuat çalışması yapılarak tüketici hakları korunmalıdır.İlgili Kurum

Kültür ve Turizm Bakanlığı

SORUN 2 

Seyahat Acentalarının mülkiyetinde bulunan araçları organize ettikleri transfer, tur ve paket turlarda kullanamaması

Açıklama

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile taşımacılıkta kullanılan araçlarayaptıkları işin niteliğine göre ayrı bir taşıma işletmesi bünyesinde ve belirlenmiş asgari koltuk kapasitesi ile yetki belgesi altında çalıştırılması esası getirilmiştir. Bu nedenle seyahat acentalarının mülkiyetlerinde bulunan araçları doğrudan organize ettikleri hizmetlerde kullanabilmesi için ya ayrı bir işletme kurup en az 75 koltuk kapasitesini sağlamaları ya da mülkiyetinde olan araçları bir başka taşıma işletmesine kiraladıktan sonra organize ettiği turlar için kendi aracını tekrar kiralamaları gerekmektedir.Çözüm

Sektörün görüşleri doğrultusunda; 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nda düzenlemeye gidilerek, Ulaştırma, Denizcilik Haberleşme Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca ortaklaşa çıkarılacak bir yönetmelik ile çözülmesi gerekmektedir. Bu yönetmelik uyarınca verilecek tanıtım ve yetki belgesi ile seyahat acentasının taşımacılık faaliyetlerinin başka bir belge aranmaksızın yapabilmesi sağlanmalıdır.İlgili Kurum

Kültür ve Turizm Bakanlığı

SORUN 3

Seyahat acentalarında ihtiyacı karşılayacak sayıda profesyonel Türkçe rehberlik yapan rehber bulunmaması.

Açıklama

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nca seyahat acentaları ta­rafından organize edilen paket turlarda rehber çalıştırılması zorunludur. Ancak profesyonel turist rehberi 81 ilin sadece 23’ünde bulunmaktadır. Seyahat acentaları, Türk vatandaşına hizmet vere­cek “Türkçe Rehber ve Bölgesel Rehber Uygulaması” olmamasından dolayı sıkıntı yaşamaktadır.Çözüm Önerisi 

Bölgesel rehberlik uygulamasına geçilmeli,

4 yıllık rehberlik bölümü üniversite mezunlarının Türkçe rehber olarak da istihdam edilmesi sağlanmalıdır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

SORUN 4

İnternet üzerinden yapılan kaçak seyahat acentalığı faaliyetleri

Açıklama

1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nda Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almadan seyahat acentalığı faaliyetinde bulunmak yasaktır. Ancak söz konusu belgeyi almadan seyahat acentalığı faaliyetinde bulunan kişi ve kuruluşlar tüketiciyi mağdur etmekte ve haksız rekabete neden olmaktadır.Çözüm

İnternet üzerinden işlenen işletme belgesiz seyahat acentalığı faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla 1618 Sayılı Kanun’da, işletme belgesi olmaksızın internet üzerinden seyahat acentalığı faaliyetinin yürütülmesi durumunda yaptırıma başlanması ve söz konusu internet sitesinin de erişiminin engellenmesi sağlanmalıdır.İlgili Kurum

Kültür ve Turizm Bakanlığı

SORUN 5

Yerli ve yabancı uyruklu kişilerin ülkemizde bulunan konutlarını turizm amaçlı kiralamaları

Açıklama

Yabancıların kendilerine ait konutları; turizm amaçlı kısa veya uzun süreli kiralamaları neticesinde elde edilen kazancın vergilendirilmemesi,  konaklama sektöründe pazarlama görevi yapan seyahat acentaları nezdinde haksız rekabet oluşturmaktadır. Keza yerli ve yabancı uyruklu kişilerin turizm amaçlı olarak konutlarını kısa veya uzun süreli kiralamaları, 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları  Birliği Kanunu uyarınca işletme belgesiz seyahat acentalığı faaliyeti sayılmaktadır.

Çözüm

Öncelikle ülkemizde konut edinmiş yabancıların konutlarını kendilerinin veya şirket aracılığı ile kiralanmasından kaynaklanan gelirin vergilendirilmesine yönelik mevzuatta turizm amaçlı kiralama faaliyetlerine yönelik düzenleme yapılmalıdır.İlgili Kurum

Kültür ve Turizm BakanlığıTÜRKİYE TURİZM MECLİSİ

SORUN 1

Hazine ve orman arazilerinde tahsis sürelerinin azalması

Açıklama

1980’li yıllardan başlayarak, turistik tesis yapmak amacıyla verilen hazine ve orman arazisi tah­sislerinde süreler azalmaktadır. Eski inşaat teknolojisi ve o günün turizm anlayışına uygun olarak yapılmış tesisler artık yıpranmıştır. Sürenin daralması ve kârlı olmayacağı düşüncesiyle yatırımcı tarafından köklü bir iyileştirme yapılmamaktadır. İşletmeler bu nedenle yabancı yatırımcılara da cazip gelmemektedir.Çözüm Önerisi

Tahsis süresinin %50’sini doldurmuş olan tesislerin esaslı bir yenileme yatırımından geç­meleri veya yeniden yapma ve kira bedellerinin gözden geçirilmesi şartıyla, tahsis süresi­nin %50’sine kadar uzatılmasına imkan veren mevzuat değişikliği yapılmalı,Gerekirse konunun olumlu ve olumsuz yanlarının ortaya çıkarılması amacıyla ilgili Bakan­lıklar ve TOBB Türkiye Turizm Meclisi temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubu kurulmalıdır.İlgili Kurum

Kültür ve Turizm Bakanlığı

SORUN 2

2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu’nun ve buna ilişkin mevzuatın yenilenmemesi

Açıklama

Turizmdeki başarı hikayesinin yazılmasını sağlayan bu Kanun sonradan yapılan düzenlemelerle uygulamadaki etkinliğini yitirmeye başlamıştır.Çözüm Önerisi

Yeniden aynı ruhu sağlayacak ve diğer kurumların etkisini azaltacak yeni bir düzenleme yapılmalı,

Mevzuattaki para cezalarını içeren hükümler kaldırılmalı (uygulanan cezalarda 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu yönünden mükerrerlik bulunmaktadır), Yeni Kanun, ilgili Bakanlıklar ve TOBB Türkiye Turizm Meclisi temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubu tarafından hazırlanmaya başlanmalıdır.İlgili Kurum

Kültür ve Turizm Bakanlığı

SORUN 3

4857 sayılı İş Kanunu’nda yaşanan sorunlar

Açıklama

Turizm sektöründe İş Kanunu’ndan kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır.Çözüm Önerisi

İş Kanunu’ndaki asıl-alt işveren ilişkisi düzenlemeli, hizmet sektöründe “işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler” şartı “yardımcı veya asıl işlerin belirlenmesinde, işverenlere özgü mevzuat hükümleri de dikkate alınır” olarak değiştirilmeli, Kamu işverenlerine tanınan haklar özel sektör işverenlerine de tanınmalı,Geçici iş ilişkisi yeniden düzenlenmeli, Genel Sağlık Sigortası uygulaması kapsamında çağrı üzerine çalışma esasına dayalı kıs­mi süreli iş sözleşmelerinde, haftalık çalışma süresi 40 saate çıkartılmalı,

Aralıklı çalışmaya izin veren düzenlemeler yapılmalı, Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılan çalışmalar için esneklik tanınarak çalışılan gün kadar telafi süresi tanınmalı, Yabancı personel çalıştırılması kolaylaştırılmalıdır.İlgili Kurum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

SORUN 4

Kıyılarda yapılaşma ve ecrimisildeki uygulama sorunları,

 Açıklama

Bazı sahillerdeki kıyı kenar çizgilerinin yeniden tespit edilmesine,

Anayasa’ya aykırı olmamak kaydıyla, kıyıdaki geçici yapılaşma ile turizm etkinliklerinin yürütülmesi için uygulamanın ilgili mevzuat ile uyumlu hale getirilmesine, Ecrimisil uygulamalarının zaman ve kira bedelleri açısından belirli bir esasa dayandırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Çözüm Önerisi;

Kıyı kenar dahil olmak üzere kıyılardaki tüm çarpık yapılaşmaların düzenlenmesi için, kıyıların fonksiyonel ve görsel anlamda uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi amacıyla, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka­nun Hükmünde Kararname’de belirtilen hükümler uyarınca yönetim planları hazırlanarak uygulamaya geçilmeli, Kıyılardaki kiralama bedellerinin kıyı yönetim planına paralel olarak 10 yıllık dönemler için verilmesine dönük mevzuat çalışması yapılmalıdır.İlgili Kurum

Maliye Bakanlığı

SORUN 5

Turizm sektöründe haksız rekabet,

 Açıklama

Turizm sektöründeki belgeli tesisler kalite açısından üst düzeye ulaşmıştır. Diğer yandan Turizm İşletme Belgeli tesisler ile belediye belgeli tesislerin tabi oldukları farklı uygulamalar ile kayıt dışı olarak faaliyette bulunan işletmeler, turizmde nizami olarak çalışan kuruluşlara karşı haksız reka­bete neden olmaktadır.Çözüm Önerisi

Turizmdeki başarının devamı ve imajın zedelenmemesi için, Turizm İşletme Belgesi veren Kültür ve Turizm Bakanlığı haksız rekabeti ortadan kaldıracak mevzuat çalışması yapmalı, İşletmeler arasındaki KDV farklılıkları ortadan kaldırılmalı, Kayıt dışı çalışan tesislerin denetimine ve bu tür tesislere yönelik caydırıcı yaptırımların uygulanmasına özen gösterilmeli, Belediye belgeli tesislerin de Turizm Tesislerinin Belgelendirmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kriterlerine tabi olmasına ilişkin düzenleme yapılmalıdır.

Haber Kaynak: www.gmdergi.com