ÜYE GİRİŞİSİTE İÇİ ARAMA

İş Ortaklarımız

İstatistik Verileri

Mavi BayrakTESİSLER

Çevre DostuOTELLER

Fuarlar

Önemli Telefonlar

Hava DurumuBUGÜN


Şehir : Antalya
Sıcaklık :28° C
az bulutlu

Para Piyasaları

Euro : 0 TL.
Dolar : 0 TL.
GBP : 0 TL.
Nok : 0 TL.

Eposta Bülteni

Yeniliklerden haberdar olmak için lütfen
bültenimize üye olunuz...

Kuşbakışı Tesislerimiz

Önemli Linkler
(23-02-2017)
Tek Beyanname Dönemi Başlıyor.


 

  

Kayıtdışı istihdamla mücadelede kamu kurumlarının işbirliği ve bilgi paylaşımının önemli bir yararı olduğu anlaşıldı. Bu kapsamda uzun bir süredir düşünülen vergi ve sigorta primlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile tek elden ve tek belgeyle alınması uygulaması da 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6728 Sayılı Torba Yasa’yla getirildi.

 

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (MPHB), vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile 4/(a) kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi’nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan belgedir.

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin usul ve esasları, 18.02.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) ile açıklanmıştır. Buna göre MPHB yükümlülüğü, Kırşehir ili için 01.06.2017 tarihinde, diğer işyerleri için 01.01.2018 tarihine başlayacak.

 

Yeni düzenlemede getirilen en önemli başlıklar şunlardır:

 

■ Vergi kimlik numarası ile SGK işyeri sicil numarasının eşleştirilmesi

 

Vergi kimlik numaraları ile işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarası’nın Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim”i (Ek-8) elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir. Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim, eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurularak 31.03.2017 tarihine kadar internet vergi dairesi üzerinden (https://intvrg.gib.gov.tr/) elektronik ortamda gönderilecek.

 

■ MPHB verme yükümlüleri kimlerdir?

 

5510 sayılı Kanun’un 4(a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri (ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar hariç) bildirmekle yükümlü olanlar ile 506 sayılı Kanun’un geçici 20’nci maddesi kapsamındaki sandıklar ve vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar.

 

■ MPHB’de yer alacak bilgiler nelerdir?

 

Kesilen vergilerin matrahları, sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayıları, meslek adları ve kodları.

 

■ MPHB’nin verilme süresi nedir?

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, ertesi ayın 23’üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilecek.

 

■ MPHB için yetkili vergi daireleri

 

Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapma yükümlülüğü bulunanlar vergileri ödeme veya tahakkukun yapıldığı vergi dairesi,

 

Birden fazla vergi dairesinde gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunanlar için çalışanların ücret ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisinin beyan edileceği yer vergi dairesi yetkili olacak.

 

■ Bankalar için yetkili vergi dairesi

 

5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında faaliyette bulunan bankalar tarafından, Türkiye genelindeki tüm şubelerine ait kesilen vergiler ile çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri (her bir şubeye ait kurum işyeri sicil numarası belirtilerek) tek bir Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Büyük Mükellefl er Vergi Dairesi Başkanlığı’na beyan edilecek.

 

■ MPHB verildikten sonra sistemin ön kontrolü

 

Elektronik ortamda gönderilen MPHB sistem tarafından ön kontrolü yapıldıktan sonra kabul edilecek.

 

• Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde, vergi ve/veya primin tahakkuk ettirilmesini engelleyen hata tespit edilmesi halinde elektronik ortamda bildirim yapılacak ve beyannameyi gönderen tarafından söz konusu hatalar düzeltildikten sonra beyanname tekrar gönderilecek.

 

• Elektronik ortamda gönderilen MPHB’nin geçerliliği ve matematiksel hata içermediği sistem tarafından saptandıktan sonra, beyannameyi gönderenin ekranından beyannameye onay vermesi istenecektir. Onaylama işleminin gerçekleşmesiyle birlikte MPHB vergi dairesine verilmiş sayılacak.

 

 

 

Haber Kaynak:www.muhasebeweb.com