ÜYE GİRİŞİ



SİTE İÇİ ARAMA

İş Ortaklarımız

İstatistik Verileri

Mavi BayrakTESİSLER

Çevre DostuOTELLER

Fuarlar

Önemli Telefonlar

Hava DurumuBUGÜN


Şehir : Antalya
Sıcaklık :29° C
az bulutlu

Para Piyasaları

Euro : 0 TL.
Dolar : 0 TL.
GBP : 0 TL.
Nok : 0 TL.

Eposta Bülteni

Yeniliklerden haberdar olmak için lütfen
bültenimize üye olunuz...

Kuşbakışı Tesislerimiz

Önemli Linkler




(23-02-2017)
2017 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Destek Tutarı Belirlendi


 

 

22 Şubat 2017 tarihli ve 29987 sayılı Resmî Gazete’de 2017 yılında uygulanacak asgari ücret desteğine ilişkin 2017/9865 sayılı “5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 71 inci Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Sağlanacak Destek Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar” yayımlandı.

 

 

Hatırlanacağı üzere, 27 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6661 No.lu Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 68 inci madde ile işverenlere; SGK’ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL (aylık 2.550 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, çalışanların prim gün sayıları baz alınarak, 2016 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL (aylık 100 TL) Hazine desteğinden yararlanma imkanı getirilmişti.

 

Daha sonra, 27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6770 No.lu Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen, geçici 71 inci madde ile 2016 yılında uygulaması başlatılan asgari ücret desteğinin 2017 yılında da devam etmesi yönünde düzenleme yapılmıştı.

 

Bugünkü tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9865 sayılı Karar ile SGK’ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazanç tutarı sınırı ve 2017 yılındaki asgari ücret desteğinden yararlanılacak günlük destek tutarı belirlenmiştir.

 

Buna göre, 5510 sayılı Kanun’un (4/a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce; 

 

2016 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 110 TL (aylık 3.300 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2017 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2017 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2017 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL (aylık 100 TL) ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar Hazinece karşılanacaktır.

 

Örneğin, kazançları 2016/Şubat ayında 110 TL ve altı olan uzun vadeli sigorta kollarına tabi 4 sigortalı için bildirilmiş 120 gün, 2017/Şubat ayı için destekten yararlanılacak gün sayısı olarak esas alınacaktır. 120 günlük prim ödeme gün sayısının 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar(120 x 3,33 = 399,60-TL) ilgili işveren açısından 2017/Şubat ayı için yararlanılacak azami destek tutarı olacaktır.

 

Dikkat edilecek diğer bazı hususlar:

 

Asgari ücret desteğinden yalnızca uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılar için Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı yararlanılması mümkün bulunmaktır. Bu bakımdan dikkate alınacak belge türleri 1, 4, 5, 6, 13, 14, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 nolu belge türleri olup bu belge türlerinden bildirilen sigortalılar bakımından anılan madde hükmünde yer verilen destek unsurundan yararlanılma imkanı bulunmaktadır.

 

Destekten yararlanılacak prim ödeme gün sayısının hesaplanmasında işyerinin 01/01/2017 tarihinden önce tescil edilmiş olup olmadığına göre farklılık bulunmaktadır.

 

- 01/01/2017 tarihinden önce tescil edilmiş olan işyerlerinde;

 

2016 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olup prime esas günlük kazancı 110 TL (Aylık 3.300. TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2017 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı asgari ücret desteğinden yararlanılacak prim ödeme gün sayısı olarak dikkate alınacaktır.

 

- 2017 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerlerinde;

 

2017 yılı içinde ilk defa tescil edilen işyerlerinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi olup prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırları arasında bildirilen tüm sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısı asgari ücret desteğinden yararlanılacak prim ödeme gün sayısı olarak dikkate alınacaktır. 

 

 

 

Haber  Kaynak:www.muhasebeweb.com