ÜYE GİRİŞİSİTE İÇİ ARAMA

Yönetim Kurulu


Denetim Kurulu


Tüzük


Misyonumuz


Vizyonumuz


Başkanlık Yapanlar


Üyelik Başvurusu


Hakkımızda

KETOB'UN TARİHÇESİ

Kısa adı KOPD olan Kemer Küçük Otelciler ve Pansiyoncular Derneği, Sayın İsmail ŞANDAN öncülüğünde 05.10.1999 tarihinde kurulmuştur. 

 

KETAV(Kemer Tanıtım Vakfı), o dönemde daha çok büyük tesislere yönelik çalışmalar yaptığı için Kemer Merkez'de bulunan küçük tesisler  kendi aralarında bir birliktelik oluşturmak, ortak sorunlarına  kamu ve sivil toplum kuruluşlarının dikkatini çekmek amacıyla KOPD'u kurmuşlardır.

 

KOPD Başkanı Sn. İsmail ŞANDAN'ın dönemin Kemer Belediye Başkan Yardımcısı olması sebebi ile boşalan KOPD Yönetim Kurulu Başkanlığını Sayın Selçuk AKILTOPU devralmıştır.

 

Bu süreç içersinde yeni açılan büyük tesisleri de içine alacak bir sivil toplum örgütünün eksikliği ortaya çıkmıştır. Bu eksikliği gidermek için öncelikle Kemer Turizmi'nin ilk hamlesiyle birlikte kurulan Kemer Tanıtım Vakfı (KETAV) bünyesinde birleşilmesi düşünülmüştür. Ancak KETAV’ın Vakıf Senedi gereği kurucu üyesi olan 23 tesis dışındaki tesisleri bünyesine almasının o günkü şartlarla hukuken mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

 

Bu durumda dönemin Kemer Kaymakamı Sn.Nazmi GÜNLÜ, Kemer Belediye Başkanı Sn. Hasan ŞEKER,  Sn.Selçuk AKILTOPU, Sn.Osman AYIK, Sn.Sefa GÜRMAN ve o günün aktif turizmcileri tarafından bütün bölgeyi kapsayan yepyeni bir dernek kurulması  kararı alınmıştır.

 

Bu derneğin en önemli amacı, o günlerde çıkması beklenen Otelciler Meslek Birliği Yasası'na göre, Ana Birlik'in Antalya ayağı olacak olan AKTOB'a (Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği ), bir Kemer ayağı oluşturma düşüncesidir. Bu sebeple  hem tüzüğü hem de ismi AKTOB'a paralel olan bir dernek amaçlanır.

 

Dönemin KOPD Başkanı Sn. Selçuk Akıltopu'nun KOPD'un kurulması düşünülen yeni derneğin amaçları doğrultusunda kullanılabileceği fikrini sunması sonucunda turizmciler tarafından fikir başta kabul edilse de  KOPD hem içerik hem de üye yapısı açısından KETOB'tan farklı olduğu için dernek isim ve tüzüğü değiştirilerek yeni ismi KETOB(Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği)halini alır ve 15.01.2004 tarihinde yapılan ilk KETOB genel kurul seçiminde dernek kuruluşuna ön ayak olan Sn. Selçuk Akıltopu dönemin turizmcileri tarafından başkanlık görevine seçilir.

 

Bu şekliyle KETOB, ismi ve tüzüğü tamamen değiştirilmiş olarak KOPD eski üyelerinden aktif olan küçük işletmelerin üyeliklerinin devam ettiği ve yeni açılmış büyük otellerin katılımıyla vizyonu ve kapasitesi farklı yepyeni bir dernek olarak sivil toplum kuruluşları arasında yerini almıştır.

 

Derneğimiz hali hazırda konaklama tesislerinin ihtiyaçlarına yönelik eğitimler vermektedir. Bunun yanı sıra  Cankurtaranlık mesleğine dikkat çekmek amacıyla Cankurtaran Yarışması,  turizmciler, esnaf, halk ve konukların bir araya gelmelerini sağlamak amacıyla Yaza Merhaba Şenliği, tesis elemanları arasında kaynaşma sağlayarak takım ruhu oluşturmaya yönelik Oteller Arası Futbol Turnuvası ve çocukların turizme olan bakış açılarını geliştirmek ve anlamak amaçlı ilkokullara yönelik Resim Yarışması gibi organizasyonlar düzenlemektedir.