ÜYE GİRİŞİSİTE İÇİ ARAMA

Yönetmelikler


Yasalar


Yönergeler


Sektörel Teşvik


Formlar


Yönerge ve Tebliğler


Yazdır
  • Kıyı ve Sahil Şeridi ve Sahil Şeridi Kullanımı Genelge (2012/09)
  • Orman Yangınları Genelge(2012/01)
 
  • Atık Pillerin Toplanması Genelge(2012/02)
 
  • 540-Kimlik Bildirimi Genelge
 
  • Engelsiz Turizm Genelge
 
  • Tur GüvenliğiGenelge
 
  • Çifte Rezervasyon Genelge
  • Kıyı Tesislerine İşletem İzniİ Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
  • Kıyı Tesislerine İşletem İzniİ Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Yaygın Mesleki Turizm Eğitim Yönergesi
  • Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2005/1)  
  • Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ
  • Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun uygulanması ile ilgili Genelge
  • Sosyal Güvenlik Kurumu  Genelgesi
  • Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapımına İlişkin Tebliğ
 
  • Beyaz Bayrak Projesi Yönergesi
 
  • Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar
 
  • İşletmelerde Mesleki Eğitim Genelgesi
 
 • Merkez Bankası Genelge